Book of a Genius

Waldersten All Over går in på sin femte dag med över 7.000 besökare. Utställningen innehåller, utöver 150 fotografier och 300 skisser, även tretton nya filmer. Här kan du se en av dem.