Tankar för dagen

Nyskrivna Tankar för dagenP1.
“Vi har en ek på tomten. Den ser ut som banken vi lånat den av. Hon är den sjätte medlemmen i vår familj. Hunden är den femte. De träffas varje morgon. Han göder med sitt, hon svalkar med sitt. Hon är fem män tjock, två hus hög och kommer att börja dö om femtio år. Man säger att en ek växer i 200 år, är fullvuxen i 200 år och dör i 200 år.”

2021-01-11 Telefonlistan

2021-01-18 Eken

2020-01-04 Guds knä