Ramning pågår på “Bergevall ramar” inför utställning på CFHILL. “Slutet är fantastiskt!” med vernissage den 15:e februari.