Vägen ut finns här inne / VIDA MUSEUM 2016

VIDA MUSEUM
Jesper Waldersten
2 Juli – 14 Augusti 2016

I Vägen ut finns här inne visar Waldersten upp hela sin skapandeprocess med start i skisser och inspirationsmaterial. Konstnären kommer även att närvara personligen i utställnings-rummet för att skriva, teckna och samtala med besökarna.

Utställningen är en omtumlande resa genom historien, nuet och in i framtiden. Jag vill visa ett rum fullt av individer, figurer och varelser som alla berättar sin egen historia, berättar Jesper Waldersten.

Genom alla berättelser som verken förmedlar skapar Waldersten även en helt ny historia. Rummet fylls med känslan av att vilja fly bort, det vi alla kan känna när världens och vardagens problem kommer över oss. Samtidigt uppmanar verken betraktaren att stanna upp, ta in, andas djupt och hänga kvar. Utställningen är curerad av Sandra Weil.

Bokförlaget Max Ström ger samtidigt ut konstboken Vägen ut finns här inne i endast 888 exemplar med 30 utvalda bilder från utställningen. Varje bok är numrerad och signerad av Waldersten.

vernissage-01

bord01vernissage-02